top of page

STOP SMOG, to program realizowany w wielu gminach Polski, w tym w Krakowie. Polega na refundacji kosztów związanych z wymianą kotła, termomodernizacją

i instalacjami odnawialnych źródeł energii - liczba wniosków jest ograniczona! Wymiana kotła nigdy nie była prostsza - do 100% dotacji, nawet 53000 złotych!

STOP SMOG

bottom of page