top of page

O NAS
Czym się zajmujemy/nasza oferta

laptop

Naszymi głównymi celami  jest poprawa efektywności energetycznej budynków.

Oferujemy usługi z zakresu:

  • Wypełniania kompleksowo wniosków do programu Czyste Powietrze,

  • Obsługi punktów Czystego Powietrza w Gminach,

  • Wykonywania audytów energetycznych dla budynków,

  • Kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym sporządzenie map, wyrysów, kart informacyjnych przedsięwzięcia i raportów oddziaływania na środowisko,

  • Wykonywania ekspertyz ornitologicznych, składanie wniosków o wycinkę drzew oraz sporządzania innych opracowań środowiskowych,

  • Wizji lokalne w budynkach w celach poprawy efektywności energetycznej, w tym badanie kamerą termowizyjną,

  • Oraz wiele innych opracowań i wniosków.

sala konferencyjna
logo z napisem_edited.png
bottom of page