top of page

Audyty Energetyczne

Podstawowym zadaniem i celem audytu jest określenie ilości zużywanej energii oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu poprawienie bilansu strat ciepła wraz z wyceną poszczególnych prac jak i określeniem prostego czasu zwrotu inwestycji SPBT.

 

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu, jak też w weryfikacji poprawności audytów energetycznych oraz świadectw efektywności energetycznej. W naszej dotychczasowej pracy wykonaliśmy kilkadziesiąt audytów energetycznych dla budynków jedno oraz wielorodzinnych. Posiadamy odpowiednie uprawnienia, certyfikaty oraz sprzęt niezbędny do stworzenia rzetelnego profilu istniejącego zużycia energii dla konkretnego budynku. 


Prawidłowe wykonanie audytu gwarantuje nasza znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346) w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytu, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015  poz. 376) w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Architekci planują dom

Wizja w budynku

Pierwszym etapem skutecznego audytu jest wizytacja w budynku. Podczas spotkania sprawdzana jest dokładna powierzchnia budynku, rodzaj ogrzewania oraz sposób przygotowywania ciepłej wody. Badany jest skład ścian oraz następuje sprawdzenie przenikalności cieplnej stolarki okiennej i drzwiowej. Wspólnie z klientem dobieramy optymalne finansowo rozwiązanie i określamy co należy wymienić w budynku aby osiągnąć najwyższą korzyść termiczną.

Badanie kamerą termowizyjną

Na życzenie klienta, możemy wykonać badanie kamerą termowizyjną przegród budynku w celu ustalenia miejsc nieporządanej straty ciepła. Dodatkowo jest to świetna możliwość dla osób, które chcą zweryfikować solidność wykonania prac termomodernizacyjnch.

Inżynier rozmawia przez Walkie Talkie
bottom of page