top of page

Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zajmujemy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także tworzeniem karty informacji przedsięwzięcia

Turbiny Zielonej Energii

Ocena inwestycji 

Pierwszym etapem jest sprawdzenie czy dana inwestycja wymaga wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Dokładnie analizujemy ją pod kątem rozporządzenia oraz ustawy i zapobiegamy ewentualnej niepotrzebnej biurokracji. Jeżeli wiemy, że dana inwestycja tego nie wymaga, bezpłatnie informujemy o tym naszych klientów, aby nie musieli niepotrzebnie tracić czasu.

Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia

W przypadku potrzeby wystąpienie do Urzędu Miasta / Gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oprócz standardowych załączników, sporządzamy karty informacyjne przedsięwzięć. Polegają ona na wykonaniu dokładnego opracowania danego przedsięwzięcia oraz zakresu jego oddziaływania na środowisko. 

Analiza wykresu
bottom of page